Njega koju korisnicima pružamo u našoj ustanovi

1.367

Našim korisnicima na raspolaganju je 24/satni medicinski nadzor od strane stručnog medicinskog
osoblja. Svakako tu su još i njegovatelji, fizioterapeut, radno-okupacioni terapeut, socijalni radnik.
Dva puta sedmično im je na raspolaganju ljekar opšte medicine, ali po potrebi tu su i doktori kao što
su: kardiolog, internista, neuro-psihijatar, neurolog i drugi.
Strogo se vodi računa o zdravlju korisnika, te se prate njihove terapije i redovno provode nalazi
potrebni za dalje dijagnosticiranje zdravstvenog stanja. S tim u vezi imamo saradnju sa hitnom
službom Doma zdravlja Lukavac, ali i sa određenim odjeljenima na UKC-u, te sa medicinsko
biohemijskom labaratorijom Eso-lab iz Lukavca, kao i sa Plavom poliklinikom Tuzla.
Zdravlje i njega naših korisnika nama su najvažniji, jer naša sreća zavisi od toga koliko su oni dobro.

Leave A Reply

Your email address will not be published.