Tim PU Ekskluzivni dom za starija lica – Hotel Ahmedić

2.197

PU Ekskluzivni dom za starija lica – Hotel Ahmedić
ima tim od 13 uposlenika kojeg čini stručni, medicinski i pomoćni kadar.
Tim se sastoji od: medicinara – tehničara (4)
njegovatelja za starija lica (3)
fizioterapeuta (2)
radno-okupacionog terapeuta (1)
socijalnog radnika (1)
kuhara (1)
higijeničarke (1)

Svi uposlenici PU Ekskluzivni dom za starija lica – Hotel Ahmedić imaju prvenstveni zadatak korisnicima naših usluga pružiti potrebnu njegu zbog koje i jesu naši korisnici; a uz podršku, osmijeh, veliku dozu empatije, razumijevanja i ljubavi.

Pored uposlenika ustanove tim još čine i:
– ljekar neuropsihijatar
– ljekar opšte-porodične medicine
– ljekar fizijatar

Ustanova ima saradnju sa: JZU Dom zdravlja “Lukavac”; Poliklinikom “Osteomedic” Lukavac i Medicinskim-biohemijskim labaratorijem “Eso-lab” Lukavac.

Leave A Reply

Your email address will not be published.