Fizikalna terapija u našoj ustanovi

1.285

Privatna ustanova Ekskluzivni dom za starija lica – Hotel Ahmedić veliki akcenat stavlja na kvalitet
svojih usluga. Nismo kao drugi domovi za starija lica u našem kantonu kojima je bitan kvantitet.
Nama je kvalitet prvenstveni cilj. Tako je i kada je u pitanju fizikalna terapija.
Za tri godine, kako naš dom za starija lica postoji i radi, uspjeli smo da 15 svojih korisnika oporavimo i
vratimo njihovo zdravlje u prvobitno dobro stanje.
Riječ je o korisnicima koji su kod nas došli poslije moždanog udara, loma kuka, operacija,
nepokretnosti iz nekih drugih razloga i sl.
Našim korisnicima pružamo svakodnevno fizikalnu terapiju u skladu sa njihovim potrebama, a sa
ciljem razvijanja, održavanja i obnavljanja maksimalne funkcionalne pokretljivosti i funkcionalne
sposobnosti svakog pojedinca.

Leave A Reply

Your email address will not be published.