Radno-okupaciona terapija

Njega i briga za starije i iznemogle osobe dostojna čovjeka !!!