FIZIKALNA TERAPIJA

Njega i briga za starije i iznemogle osobe dostojna čovjeka !!!